آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

LPSکـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ جـــامـــع

ســــايز فــايل

فرمت فايل

دانلــود

FI1

2012-I-GCA کاتالوگ محصولات ال.پی.اس LPS ســال 2012

21.5 MB
کـد

نـام و شمـــاره کــاتــالـــوگ

ســــايز فــايل

فرمت فايل

دانلــود

1201

2013-L-1201A کاتالوگ صاعقه گیرهای الکترونیکی (ESE) یا Early Streamer Emitter

9.5 MB1202

2013-L-1202A کاتالوگ Contact AIR (تست و انتقال اطلاعات ثبت شـده توسط صاعقه گیرها)

2.5 MB1203

2013-L-1203A مـیله هـای صــاعقه گیر و تجهـیزات ارتینگ (زمین)

6.3 MB1204

2013-L-1204A ارســترهـا

3.3 MB