آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

رله حفاظت موتور

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت اشپرکر (Sprecher Automation) اتریش، در زمینه خرید، فروش، خدمات مشاوره سیستم های اتوماسیون انرژی و رله های حفاظتی شامل انواع رله حفاظت موتور فعالیت دارد. 
این رله کامپکت، حفاظت مورد نیاز موتورهای الکتریکی فشار ضعیف و فشار متوسط در صنایع را پوشش می دهد. حفاظت اضافه جریان، خطای زمین، حفاظت استارت مجدد موتور، حفاظت رتور، و حفاظت نظارت بر زمان استارت موتور از جمله حفاظت های تحت پوشش این رله حفاظتی هستند.
این نوع رله به عنوان رله ترکیبی حفاظتی و کنترلی، جهت حفاظت موتورهای الکتریکی فشار ضعیف و فشار متوسط در صنایع استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان رله کنترل بی (BCU) در سیستم اتوماسیون انرژی ایفای نقش کند.