آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

فرکانس متر ارتعاشی

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler) و انردیس (Enerdis) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع فرکانس متر ارتعاشی فعالیت دارد. 
کلاس دقت:
0.5
ولتاژ:
230V
فرکانس: 
47-53 Hz 
رنج عملیاتی:
0.9 Un to 1.1  Un
کد سفارش:
LQ9N 313X
کلاس دقت:
0.5
ولتاژ:
230V
فرکانس:
45...66 Hz
ولتاژ پیوستگی:
1.2 x rated voltage