آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

هال افکت - SSET

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده شرکت (SSET)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع هال افکت فعالیت دارد.
ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
20 mm x 10 mm
ورودي
0 ... 50 A --> 600 A
خـروجي
0 ... 5 Vdc

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.


ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
Ø 23 mm
ورودي
0 ... 30 A --> 500 A
خـروجي
0 ... 5 Vdc

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.


ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
33 mm x 16 mm
ورودي
0 ... 100 A --> 800 A
خـروجي
0 ... 5 Vdc

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.


ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
104 mm x 22 mm
ورودي
0 ... 600 A --> 2500 A
خـروجي
0 ... 5 Vdc

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.

ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
52 mm x 22 mm
ورودي
0 ... 300 A --> 1500 A
خـروجي
0 ... 5 Vdc

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.


ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
103 mm x 36 mm
ورودي
0 ... 800 A --> 2500 A
خـروجي
0 ... 5 Vdc

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
Ø 35 mm
ورودي
0 ... 100 A --> 800 A
خـروجي
0 ... 5 Vdc

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
Ø 35 mm
ورودي
0 ... 100 A --> 800 A
خـروجي
به صورت سفارشی
 

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.


ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
Ø 43 mm
ورودي
0 ... 10 mA --> 10 A
خـروجي
0 ... 5 Vdc

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.


ولتاژ تغـذيه
12 Vdc
سـايز پنجـره
33x16
ورودي
0 ... 100 mA --> 800 A
خـروجي
4 ... 20 mA

کلاس دقت این محصول، یک می باشد.