آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانسدیوسر و ترانسمیتر مقـاومت

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسر و ترانسمیتر های مقاومت فعالیت دارد.

مقاومت ورودی:

0 – 8 Ω to 0 – 5000 Ω

جریان و ولتاژ خروجی:  

0 – 20 mA or 4 – 20 mA

0 – 10 V or 2 – 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc

85–230 Vac/dc