آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارسترهای AC و DC مخصوص شبکه دیتـا

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر
(سرج ارسترهای AC و DC مخصوص شبکه دیتـا) فعالیت دارد.
حفاظت از اضافه ولتاژ
حفاظت متوسط
براي سيستم هاي دو ورودي - دو خروجي
مورد استفاده در سيستم هاي کنترل و اندازه گيري
خطوط ولتاژ 5 ولت
مدار حفاظت دو وضعيتي5098600
حفاظت از اضافه ولتاژ
حفاظت متوسط
براي سيستم هاي دو ورودي - دو خروجي
مورد استفاده در سيستم هاي کنترل و اندازه گيري
خطوط ولتاژ 12 ولت
مدار حفاظت دو وضعيتي5098603
حفاظت از اضافه ولتاژ
حفاظت متوسط
براي سيستم هاي دو ورودي - دو خروجي
مورد استفاده در سيستم هاي کنترل و اندازه گيري
خطوط ولتاژ 24 ولت
مدار حفاظت دو وضعيتي5098611
حفاظت از اضافه ولتاژ
حفاظت متوسط
براي سيستم هاي دو ورودي - دو خروجي
مورد استفاده در سيستم هاي کنترل و اندازه گيري
خطوط ولتاژ 48 ولت
مدار حفاظت دو وضعيتي5098630
حفاظت از اضافه ولتاژ
حفاظت متوسط
براي سيستم هاي دو ورودي - دو خروجي
مورد استفاده در سيستم هاي کنترل و اندازه گيري
خطوط ولتاژ 110 ولت
مدار حفاظت دو وضعيتي


5098646
سري سيستم هاي حفاظتي MCR
براي سيستم هاي چند سيمه
سيستم 4 ورودي-4خروجي
سطح حفاظت کم براي بار جريان بالا
قابليت تست در حالت نصب
مدل 5 ولتي5098411
سري سيستم هاي حفاظتي MCR
براي سيستم هاي چند سيمه
سيستم 4 ورودي-4خروجي
سطح حفاظت کم براي بار جريان بالا
قابليت تست در حالت نصب
مدل 24 ولتي


5098431
حفاظت از اضافه ولتاژ برای ارتباط سریال
وسيله حفاظتي کابل ديتا / واسط سريال
حفاظت نهايي
RS485 براي واسط 25 پين 
موجود براي سيستم هاي ارتباطي مختلف
کنترلرها، PLC و سيستم هاي هشدار


5080282