آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر آنالوگ 240 درجه جریان متناوب AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع آمپرمتر و ولت متر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، وات متر و وارمتر فعالیت دارد. 
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل DGL، برای اندازه گیری جریان و ولتاژ AC مناسب می باشند و در سایزهای 48، 72، 96 و 144 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل FML، مناسب برای اندازه گیری فرکانس به صورت خطی در محدوده 45 تا 450 هرتز هستند.
این میترها در سایزهای 96 و 144 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...
میتر های اندازه گیری آنالوگ مدل LML، مناسب برای نمایش و اندازه گیری توان های اکتیو و راکتیو ورودی و خروجی (فعال و غیر فعال) جریان سینوسی و غیر سینوسی در سایزهای 96 و 144 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل LFL با قابلیت تنظیم زاویه، مناسب برای نمایش تغییرات ضریب قدرت هستند. این میترها در سایزهای 96 و 144 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...