آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

اتو ترانس سـه فــاز

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت های Matsushita Stavol ،TOYO و Emersan ، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع
اتو ترانس سه فــاز، واریابل سه فاز و واریاک سه فاز فعالیت دارد.
توان: 1.5KVA
جریان خروجی:
1.6×3 آمپر
حداکثر جریان لحظه ای:2×3 آمپر
ولتاژ ورودی:
380V
ولتاژ خروجی:
0-520V

وزن: 10kg
ارتفاع×عرض×طول:
33×13×17
مدل:STT - 1.5

توان: 3KVA
جریان خروجی:
3.3×3 آمپر
حداکثر جریان لحظه ای:4×3 آمپر
ولتاژ ورودی:
380V
ولتاژ خروجی:
0-520V

وزن: 18kg
ارتفاع×عرض×طول:
42×17×27
مدل:STT - 3

توان: 6KVA
جریان خروجی:
6.6×3 آمپر
حداکثر جریان لحظه ای:8×3 آمپر
ولتاژ ورودی:
380V
ولتاژ خروجی:
0-520V

وزن: 26kg
ارتفاع×عرض×طول:
46×21×26
مدل:STT - 6

توان: 9KVA
جریان خروجی:
10×3 آمپر
حداکثر جریان لحظه ای:12×3 آمپر
ولتاژ ورودی:
380V
ولتاژ خروجی:
0-520V

وزن: 33kg
ارتفاع×عرض×طول:
46×21×26
مدل: STT - 9

توان: 15KVA
جریان خروجی:
16.6×3 آمپر
حداکثر جریان لحظه ای: 20×3 آمپر
ولتاژ ورودی:
380V
ولتاژ خروجی:
0-520V

وزن: 45kg
ارتفاع×عرض×طول:
56×24×30
مدل:STT - 15

توان: 20KVA
جریان خروجی:
22.2×3 آمپر
حداکثر جریان لحظه ای:27×3 آمپر
ولتاژ ورودی:
380V
ولتاژ خروجی:
0-520V

وزن: 81kg
ارتفاع×عرض×طول:
59×35×40
مدل:STT - 20

توان: 30KVA
جریان خروجی:
33.3×3 آمپر
حداکثر جریان لحظه ای:40×3 آمپر
ولتاژ ورودی:
380V
ولتاژ خروجی:
0-520V

وزن: 91kg
ارتفاع×عرض×طول:
150×28×33
مدل:STT - 30