آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

دستگاه های شبیه ساز کلید

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت پونوو (PONOVO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و دستگاه تست شامل دستگاه های شبیه ساز کلید فعالیت دارد.
این دستگاه می تواند به عنوان یک وسیله جانبی در کنار دستگاه های تست رله به کار رود. این دستگاه جهت تست عملکرد رله می تواند عملکرد کلید را شبیه سازی کند و بنابراین با استفاده از این دستگاه نیاز به نرم افزارهای پیچیده، مرتفع می گردد.