آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

اتو ترانس تک فــاز

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت های Matsushita Stavol ،TOYO و Emersan ، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع
اتو ترانس تک فــاز، واریابل تک فاز و واریاک تک فاز فعالیت دارد.

توان: 200VA
جریان خروجی:
0.66A
حداکثر جریان لحظه ای: 0.8A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V
وزن: 3kg
ارتفاع×عرض×طول:
12×11×12
مدل: MST - 0.2

توان: 500VA
جریان خروجی:
1.66A
حداکثر جریان لحظه ای: 2A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:

0-300V
وزن: 4kg
ارتفاع×عرض×طول:
13×13×14
مدل: MST - 0.5

توان: 1KVA
جریان خروجی:
3.33A
حداکثر جریان لحظه ای: 4A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V

وزن: 6kg
ارتفاع×عرض×طول:
17×17×20
مدل: MST - 1

توان: 2KVA
جریان خروجی:
6.6A
حداکثر جریان لحظه ای: 8A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V

وزن: 9kg
ارتفاع×عرض×طول:
19×20×22
مدل: MST - 2

توان: 3KVA
جریان خروجی:
10A
حداکثر جریان لحظه ای: 12A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V

وزن: 12kg
ارتفاع×عرض×طول:
19×20×22
مدل: MST - 3

توان: 5KVA
جریان خروجی:
16.6A
حداکثر جریان لحظه ای: 20A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V

وزن: 15kg
ارتفاع×عرض×طول:
24×24×30
مدل: MST - 5

توان: 10KVA
جریان خروجی:
33.3A
حداکثر جریان لحظه ای: 40A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V

وزن: 30kg
ارتفاع×عرض×طول:
40×24×30
مدل: MST - 10

توان: 15KVA
جریان خروجی:
50A
حداکثر جریان لحظه ای: 60A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V

وزن: 45kg
ارتفاع×عرض×طول:
60×24×30
مدل: MST - 15

توان: 20KVA
جریان خروجی:
66.6A
حداکثر جریان لحظه ای: 80A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V

وزن: 83kg
ارتفاع×عرض×طول:
59×35×43
مدل: MST - 20

توان: 30KVA
جریان خروجی:
100A
حداکثر جریان لحظه ای: 120A
ولتاژ ورودی:
220V
ولتاژ خروجی:
0-300V

وزن: 6kg
ارتفاع×عرض×طول:
110×35×43
مدل: MST - 30