آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میگر دیجیتال

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نمایده انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع تستر ایزولاسیون فعالیت دارد.

ولتاژهای تست:

50V/ 100V/ 250V

500V/ 1000V

اندازه گیری مقاومت عایقی:  

10 kΩ … 999 MΩ

ثبت 50 قرائت آخر در حافظه

ثبت Max و Min با مدت زمان

ولتاژهای تست:

50V/ 100V/ 250V

500V/ 1000V

اندازه گیری مقاومت عایقی:  

10 kΩ … 1999 MΩ

ثبت 50 قرائت آخر در حافظه

ثبت Max و Min با مدت زمان