آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های ولتاژ بالا و خازن های کموتاسیون

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های ولتاژ بالا و
خازن های کموتاسیون فعالیت دارد.
این خازن ها در مبدل های الکترونیک قدرت جهت کموتاسیون اجباری و حصول اطمینان از خاموش شدن تریستور بکار می روند. خازن های کموتاسیون در قالب سیستم MKV و بصورت خودترمیم هستند و نمی بایست در نزدیکی منابع حرارت نصب شوند.
اطلاعات بیشتر...