آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

رله های کنترلی

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت اشپرکر (Sprecher Automation) اتریش، در زمینه خرید، فروش، خدمات مشاوره سیستم های اتوماسیون انرژی و رله های کنترلی از جمله Station Controller، Bay Controller، رله سنکرون چک، Load Shedding Relay ،Transformer Relay و واحد آلارم هوشمند فعالیت دارد. 
Station Controller:
این تجهیز در سیستم های اتوماسیون انرژی می تواند به عنوان کنترلر اصلی در سطح SCU) station) سیستم ایفای نقش کند. این تجهیز به عنوان عضوی از سری Sprecon-E-C قابلیت برقراری ارتباط با مراکز کنترل بالا دست را از طریق استانداردهای IEC61850 و IEC61870-5-101/103/104 فراهم می آورد.
Bay Controller:
این رله های کنترلی در سیستم های اتوماسیون انرژی به عنوان کنترل کننده BCU) Bay) ایفای نقش می کنند. این تجهیز به عنوان عضوی از سری Sprecon-E-C قابلیت ایجاد ارتباط از یک سو با تجهیزات فیلد و از سوی دیگر با سطح station بر اساس استانداردهای IEC61850 و IEC61870-5-101/103/104 را داراست.
رله سنکرون چک:
این رله با مقایسه دامنه ولتاژ، فاز ولتاژ و فرکانس، سنکرونیزم دو شبکه با یکدیگر را بررسی می کند و بر این اساس فرمان بلوکه یا وصل کلید را صادر می کند. افزون بر عملکرد مستقل، این نوع رله می تواند به عنوان یک رله کنترل Bay نیز ایفای نقش کند.
Load Shedding:
جهت پیاده سازی Load Shedding فرکانسی از این رله استفاده می شود. این رله با قطع بارهای با اولویت کمتر به پایداری شبکه کمک می کند. فرمان های خروجی این تجهیز می تواند به صورت GOOSE صادر گردد.
واحد آلارم هوشمند:
این واحد با داشتن ورودی های دیجیتال و آنالوگ و همچنین خروجی های سیگنالینگ به عنوان یک واحد صدور آلارم هوشمند قابلیت اتصال به پنجره آلارم با پوشش 100 عدد Sprecon-E-AP) LED) و یا HMI کاملا گرافیکی رنگی با 25 عدد Sprecon-E-CP) LED) ایفای نقش می کند. همچنین علاوه بر نقش فوق این واحد می تواند به عنوان یک رله کنترل Bay نیز کارا باشد.
Transformer AVR:
جهت تنظیم ولتاژ ترانسفورماتورهای قدرت مجهز به تپ چنجر از رله AVR ترانسفورماتور استفاده می شود. این تجهیز با نونیتور کردن ولتاژ خروجی ترانسفورماتور قدرت اقدام به صدور فرمان تغییر تپ ولتاژ ترانسفورماتور را بر اساس شرایط بهینه تثبیت می کند. این رله قابلیت های LDC و Z-Compensalion را پوشش می دهد.