آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

رله های مالتی فانکشن Sprecher

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت اشپرکر (Sprecher Automation) اتریش، در زمینه خرید، فروش، خدمات مشاوره سیستم های اتوماسیون انرژی و
رله های حفاظتی شامل انواع رله حفاظت فیدر، موتور، ترانسفورماتور، رله حفاظت دیستانس فعالیت دارد.
جهت حفاظت فیدرهای هوایی یا زمینی در سیستم های توزیع، نیروگاه ها و پست ها در سطح ولتاژی مختلف از این رله ها استفاده می شود. اطلاعات بیشتر...
جهت حفاظت موتورهای فشار ضعیف یا فشار متوسط در صنایع از جمله پالایشگاه ها و نیروگاه ها از این رله حفاظتی استفاده می شود تا عملکرد مطمئن موتور و سلامت آن برای مثال اطمینان از وضعیت اضافه بار آن تضمین گردد. اطلاعات بیشتر...
حفاظت اصلی یک ترانسفورماتور عبارتست از حفاظت دیفرانسیل که یک حفاظت واحد (Unit) محسوب می شود. نظر به اهمیت عملکرد ترانسفورماتور به تداوم برق رسانی، حفاظت ترانسفورماتور قدرت اهمیت ویژه ای دارد. اطلاعات بیشتر...
جهت حفاظت خطوط انتقال از این حفاظت امپدانسی بهره گرفته می شود، به طوریکه به کمک آن می توان حتی کیلومتری که در آن خطا رخ داده است را کشف نمود. این حفاظت به عنوان حفاظت اصلی خطوط هوایی مطرح است.اطلاعات بیشتر...
جهت انتخاب دقیق و ساده و با حداقل هزینه محصولات حفاظتی Sprecher، این راهنمای ANSI کدهای تحت پوشش هر رله حفاظتی، تهیه و منتشر گردیده است. در بخش Legend راهنمای مطالعه این مدرک ارائه شده است. اطلاعات بیشتر...