آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن خشک سیلندری 690 ولت AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت فشار ضعیف، خازن های گازی، خازن های خشک رزینی، راکتور، رگولاتور، تجهیزات فیلتر هارمونیک و فیلتر های پسیو از بین برنده هارمونیک سوم، پنجم و هفتم مانند خازن های سیلندری 690V AC فعالیت دارد.
خروجی:
5 kvar
ظرفیت:
3x11.1µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
0.8kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,69/5
خروجی:
6.25 kvar
ظرفیت:
3x13.9µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
0.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,69/6.25
خروجی:
10 kvar
ظرفیت:
3x22.3µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,69/10
خروجی:
12.5 kvar
ظرفیت:
3x27.9µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.2kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,69/12.5
خروجی:
15 kvar
ظرفیت:
3x33.4µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.3kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,69/15
خروجی:
20 kvar
ظرفیت:
3x44.6µ
ابعاد:
110x245 mm
وزن:
1.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,69/20
خروجی:
25 kvar
ظرفیت:
3x55.7µ
ابعاد:
110x245 mm
وزن:
2.1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,69/25
خروجی:
30 kvar
ظرفیت:
3x66.9µ
ابعاد:
136x220 mm
وزن:
3.3kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,69/30
خروجی:
40 kvar
ظرفیت:
3x89.2µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
4kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,69/40
خروجی:
50 kvar
ظرفیت:
3x111.4µ
ابعاد:
136x355 mm
وزن:
5.5kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,69/50