آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر مخصوص کابل کواکسیال

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر
(کابل کواکسیال) فعالیت دارد.
وسيله حفاظتي کواکسيال
حفاظت نهايي
N براي اتصال
براي تکنولوژي ارسال و دريافت
سطح حفاظت کم براي بار جريان بالا
موجود در 50 اهم و 75 اهم 
نري / مـادگي
پهناي باند بهينه شده براي انتقال امن


5093996
وسيله حفاظتي کواکسيال
حفاظت نهايي
BNC براي اتصال
براي تکنولوژي ارسال و دريافت
سطح حفاظت کم براي بار جريان بالا
موجود در 50 اهم و 75 اهم 
نري / مـادگي
پهناي باند بهينه شده براي انتقال امن


5093252
وسيله حفاظتي کواکسيال
حفاظت نهايي
TNC براي اتصال
براي تکنولوژي ارسال و دريافت
سطح حفاظت کم براي بار جريان بالا
موجود در 50 اهم و 75 اهم 
نري / مـادگي
پهناي باند بهينه شده براي انتقال امن


5093270
وسيله حفاظتي کواکسيال
حفاظت نهايي
S-UHF M/W براي اتصال
براي تکنولوژي ارسال و دريافت
سطح حفاظت کم براي بار جريان بالا
موجود در 50 اهم و 75 اهم 
نري / مـادگي
پهناي باند بهينه شده براي انتقال امن


5093023