آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

کسـینوس فی متر دیجیتال AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل
کسینوس فی متر دیجیتال فعالیت دارد.

کسینوس فی متر دیجیتال جهت اندازه گیری میزان پاور فکتور، ضریب قدرت و ضریب توان استفاده ی گردد.