آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن خشک سیلندری 525 ولت AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت فشار ضعیف، خازن های گازی، خازن های خشک رزینی، راکتور، رگولاتور، تجهیزات فیلتر هارمونیک و فیلتر های پسیو از بین برنده هارمونیک سوم، پنجم و هفتم مانند خازن های سیلندری 525 ولت AC فعالیت دارد.
خروجی:
2 kvar
ظرفیت:
3x7.7µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/2
خروجی:
2.5 kvar
ظرفیت:
3x9.6µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/2.5
خروجی:
3 kvar
ظرفیت:
3x11.6µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.7kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/3
خروجی:
3.5 kvar
ظرفیت:
3x13.5µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.7kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/3.5
خروجی:
4 kvar
ظرفیت:
3x15.5µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.8kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/4
خروجی:
5 kvar
ظرفیت:
3x19.2µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.8kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/5
خروجی:
6.25 kvar
ظرفیت:
3x24.1µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/6.25
خروجی:
8 kvar
ظرفیت:
3x30.8µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/8
خروجی:
10 kvar
ظرفیت:
3x38.5µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/10
خروجی:
12.5 kvar
ظرفیت:
3x48.1µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/12,5
خروجی:
15 kvar
ظرفیت:
3x57.7µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.3kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/15
خروجی:
20 kvar
ظرفیت:
3x77.0µ
ابعاد:
110x245 mm
وزن:
1.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/20
خروجی:
25 kvar
ظرفیت:
3x96.2µ
ابعاد:
110x245 mm
وزن:
2.1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,525/25
خروجی:
30 kvar
ظرفیت:
3x115.5µ
ابعاد:
136x220 mm
وزن:
3.3kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,525/30
خروجی:
33.3 kvar
ظرفیت:
3x128.2µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
3.8kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,525/33.3
خروجی:
37.5 kvar
ظرفیت:
3x144.4µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
4kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,525/37.5
خروجی:
40 kvar
ظرفیت:
3x154µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
4kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,525/40
خروجی:
50 kvar
ظرفیت:
3x192.5µ
ابعاد:
136x355 mm
وزن:
5.5kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,525/50