آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانسدیوسر و ترانسمیتر دمــا

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسر و ترانسمیتر های دما فعالیت دارد.

دمای ورودی:

-200 to 850 °C (RT)

-270 to 1820 °C (TC)

جریان و ولتاژ خروجی:  

0 – 20 mA or 4 – 20 mA

0 – 10 V or 2 – 10 V

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc

دمای ورودی:

PT100,2WIRE,-150 to 800 ºC

PT100,3WIRE,-170 to 800 ºC

PT100,4WIRE,-170 to 800 ºC

جریان خروجی:  

0 20 mA or 4 20 mA

تغذیه:

24–60 Vac/dc or 85–230 Vac/dc