آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

دستگاه سنجش مقاومت کنتاکت (میکرو اهم متر)

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت اسکوپ (Scope)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و دستگاه تست شامل دستگاه سنجش مقاومت کنتاکت (میکرو اهم متر) فعالیت دارد.
نمایش جریان تست و مقدار میکرواهم اندازه گیری شده
قابلیت تست مقاومت کنتاکت بریکر، سکسیونر، اتصالات باسبار، اتصالات جوش خورده و ...
قابلیت تزریق 100A/200A
قابلیت اتصال به PC