آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سوکت مــادگی

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت Schutzinger، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند سوکت مادگی  فعالیت دارد.

سوکت مادگی سیار

به قطر 2 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 10 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: لحیمی

سوکت مادگی سیار

به قطر 4 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

TPE (Evoprene)

نوع اتصال: لحیمی

سوکت مادگی تابلویی

به قطر 2 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 10 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: لحیمی

سوکت مادگی تابلویی

به قطر 4 میلیمتر

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:بدون روکش

نوع اتصال: لحیمی

سوکت مادگی تابلویی

به قطر 4 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6 (Polyamid)

نوع اتصال: لحیمی

سوکت مادگی 4 میلیمتر

جهت کلیه فیش های نری

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: فیشی

سوکت مادگی 4 میلیمتر

جهت کلیه فیش های نری

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: پیچی

سوکت مادگی ته پیچ دار

به قطر 4 میلیمتر

جهت نصب ترمینال

موجود در رنگ طوسی

نوع اتصال: پیچی

سوکت دو طرف مادگی

به قطر 4 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: brass

نوع روکش:

Polystyrol

جهت کوبل کردن دو عدد فیش نری