آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانس جریان حفاظتی زیگلر

  


   این گونه CTها برای کاربردهای حفاظت از تجهیزات به رله های حفاظتی وصل می شوند. ویژگی این CTها منحنی مشخصه اشباع آنهاست که در شرایط اتصال کوتاه به اشباع نمی روند و جریان خطا را به رله حفاظتی به صورت صحیح گزارش می دهند. در شرایط اتصال کوتاه، سیستم جریان های بالایی را عبور می دهد، بنابراین ترانس های جریان حفاظتی هم در شرایط عدم وجود خطا و هم در شرایط خطا که شاهد عبور جریان بالا از ترانس های جریان هستیم می بایستی ویژگی خطی خود را حفظ کرده و دقیق عمل کند.

    برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به کاتالوگ جامع ترانس های جریان حفاظتی مراجعه فرمایید.
   شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و ترانس جریان از جمله ترانس های جریان حفاظتی فعالیت دارد.