آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

CT با کلاس 3 زیگلر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و ترانس جریان از جمله ترانس های اندازه گیری جریان (ZiS 8) فعالیت دارد.

بازه جریان اولیه:

50A … 1000A

کلاس دقت:  

0.2 / 0.5 / 1 / 3

سایز هادی گرد:

Ø 36mm

شینه (باس بار) در 2 سایز

بازه جریان اولیه:

100A … 1250A

کلاس دقت:  

0.2 / 0.5 / 1 / 3

سایز هادی گرد:

Ø 46mm

شینه (باس بار) در 2 سایز

بازه جریان اولیه:

100A … 1600A

کلاس دقت:  

0.2 / 0.5 / 1 / 3

سایز هادی گرد:

Ø 51mm

شینه (باس بار) در 3 سایز