آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

(Split) ترانس جریان دو تیکه زیگلر

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و ترانس جریان از جمله ترانس های جریان دو تیکه (Split) فعالیت دارد.


بازه جریان اولیه:

100A … 400A

کلاس دقت:  

0.5/1/3


بازه جریان اولیه:

500A … 3000A

کلاس دقت:  

0.5 / 1 / 3


بازه جریان اولیه:

1200A … 3000A

کلاس دقت:  

0.5