آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

شنت و ترانس جریان

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانس جریان و شنت فعالیت دارد.
ترانس های جریان برای نمونه گیری جریان به نسبت عبور جریان از اولیه خود و القای آن در ثانویه استفاده می شوند. این ترانس ها به منظور حفاظت و اندازه گیری در نقاط کلیدی مورد نیاز است. اطلاعات بیشتر...

 

برای اندازه گیری جریان بالای DC در مدارات جریان مستقیم، از شنت با کلاسهای 0.5 و 1 استفاده می شـود. شنت DC ، جریان بالا در مدارات DC را به افت ولتاژ متناسب با شنت تبدیل کرده که میتوان به ولتمتر های DC که جهت اندازه گیری جریان بالای در مدارات قرار گفته است، متصل نمود. اطلاعات بیشتر...