آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

دستگاه تست فیلتر قدرت

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت پونوو (PONOVO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و دستگاه تست شامل دستگاه های تست فیلتر قدرت فعالیت دارد.
به طور دقیق و اتوماتیک قابلیت اندازه گیری مشخصه های دامنه، فرکانس و زاویه فرکانس را ارائه می دهد.
قابلیت اندازه گیری پارامترهای راکتور، خازن و مقاومت را داراست.
قابلیت اندازه گیری جریان خازن های نامتقارن در محدوده 0/01mA-10mA