آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

Spark gaps مخصوص خطوط لوله نفتی و مواد آتشزا

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (اسپارک گپ Spark gaps) فعالیت دارد.
محافظ و اسپارک گپ
ضد انفجار
جریان پالس 10/350
100kA
جریان پالس 8/20
100kA


5240077
محافظ و اسپارک گپ
قادر به عبور صـاعقـه
جريان پالس 10/350
50kA
جريان پالس 8/20
100kA


5240085


محافظ و اسپارک گپ
اسپارک گپ محافظ شده
IP 54 درجه حفاظت
مورد استفاده در سيستم هاي حفاظتي خارجي
5240050
محافظ و اسپارک گپ
کوپلينگ سيستم ارتينگ در بخش فناوري اطلاعات5099803