آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سیم قابل انعطاف

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت Schutzinger، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند سیم قابل انعطاف فعالیت دارد.

سیم قابل انعطاف نمره 0.5

از جنس مس

سطح مقطع سیم 0.5 mm2

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 12 آمپر

نوع روکش:

PVC-single

دارای 256 رشته 0.05 میلیمتر

سیم قابل انعطاف نمره 1.0

از جنس مس

سطح مقطع سیم 1.0 mm2

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 18 آمپر

نوع روکش:

PVC-double

دارای 258 رشته 0.07 میلیمتر

سیم قابل انعطاف نمره 2.5

از جنس مس

سطح مقطع سیم 2.5 mm2

موجود در 6 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع روکش:

PVC-double

دارای 651 رشته 0.07 میلیمتر