آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

واتـمتر و وارمتر دیجیتال AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل واتمتر و وارمتر دیجیتال فعالیت دارد.
وات متر و وار متر دیجیتال جهت اندازه گیری توان اکتیو و توان راکتیو در مدل های تک فار، سه فاز سه سیم و سه فاز چهار سیم مورد استفاده قرار می گیرد.