آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

فـرکانس متر دوبـل آنالوگ

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع فرکانس متر دوبل فعالیت دارد.
آنالوگ پنل میتر دوبل با دو سیستم اندازه گیری که در یک جعبه قرار گرفته اند و به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر می باشند، قادر به اندازه گیری فرکانس هایی در رنج 45 هرتز تا 450 هرتز  است.