آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر مخصوص کابل شبکه

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر
(کابل شبکه) فعالیت دارد.
حفاظت از اضافه ولتاژ
حفاظت نهايي
براي شبکه فناوري
وسيله حفاظتي کابل ديتا
موجود براي سيستم هاي ارتباطي مختلف
سطح حفاظت کم براي بار جريان بالا

Class D/CAT5
5081793
حفاظت از اضافه ولتاژ
حفاظت نهايي
براي شبکه فناوري
وسيله حفاظتي کابل ديتا
موجود براي سيستم هاي
ارتباطي مختلف
سطح حفاظت کم براي بار
جريان بالا
براي شبکه فناوري با سرعت 10 گيگابيت بر ثانيه

Class EA/CAT6A
5081800