آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های کتابی مشکی

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اسنابر-IGBT مانند خازن های کتابی-مشکی فعالیت دارد.
جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
600V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
1400V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
600V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
1400V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
600V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
1400V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
1400V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
600V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
74x53x28mm
ولتاژ:
1400V
ظرفیت: