آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر آنالوگ 90 درجه جریان مستقیم DC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع میترهای آنالوگ DC در سه مدل تابلویی، ریلی و رله دار و در سایزهای متنوع، جهت اندازه گیری کمیت های ولتاژ و جریان فعالیت دارد.


میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل DS، برای اندازه گیری جریان و ولتاژ DC مناسب می باشند و در سایزهای 48، 72، 96 و 144 در قالب های پلی کربنات تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...
میتر های اندازه گیری آنالوگ در مدل ZQ ،PQ ،EQ، برای اندازه گیری جریان و ولتاژ AC و DC و فرکانس مناسب هستند و در سایز 35 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل PQC مناسب برای اندازه گیری ولتاژ متوسط DC، در قالب های پلی کربنات در سایز 96 تولید گردیده اند. این میترها دارای دو رله داخلی و قابلیت مقیاس تحریک هستند. اطلاعات بیشتر...