آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

لـوازم جانبـی میتر دیجیتـال

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع لوازم جانبی دیجیتال و متعلقات آن فعالیت دارد.
لوازم جانبی میترهای دیجیتال عبارتند از:
1-قاب دور میتر
2-صفحه مبدل سایز
3-گیره های نگهدارنده
4-کیت IP65

اطلاعات بیشتر...
اکثر میتر های آنالوگ (آمپر متر و ولتمتر) با IP 52 ارائه می گردند. به وسیله ی کیت IP 65 می توان تمام میتر های آنالوگ را به IP 65 تبدیل نمود.