آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر آنالوگ 90 درجه جریان متناوب AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع ولت متر و آمپرمتر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، وات متر و وارمتر فعالیت دارد. 
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل DE، برای اندازه گیری جریان و ولتاژ AC مناسب می باشند و در سایزهای 48، 72، 96 و 144 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...
فرکانس متر های آنالوگ جهت اندازه گیری فرکانس در محدوده رنج های 55...50...45 هرتز و 65...50...45 هرتز و 440...400...360 هرتز مورد استفاده قرار می گیرد.
این میترها در سایزهای 48، 72، 96 و 144 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند.
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل LM، مناسب برای نمایش و اندازه گیری توان های اکتیو و راکتیو ورودی و خروجی (فعال و غیر فعال) جریان سینوسی و غیر سینوسی در سایزهای 96 و 144 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند.
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل LF با قابلیت تنظیم زاویه، مناسب برای نمایش تغییرات ضریب قدرت هستند. این میترها در سایزهای 72، 96 و 144 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند.
میترهای اندازه گیری آنالوگ در مدل ZQ ،PQ ،EQ، برای اندازه گیری جریان و ولتاژ AC و DC و فرکانس مناسب هستند و در سایز 35 در قالب های پلی کربناتی تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل EQC مناسب برای اندازه گیری ولتاژ و جریان مؤثر AC، در قالب های پلی کربناتی در سایز 96 تولید گردیده اند. این میترها دارای دو رله داخلی و قابلیت مقیاس تحریک هستند. اطلاعات بیشتر...
از این نوع آمپر متر ها جهت اندازه گیری جریان های سه فاز به صورت آنالوگ بدون استفاده از کلید جریان استفاده می گردد.
از ولت متر های کلید دار جهت اندازه گیری ولتاژ فاز به فاز و فاز به نول  در سیستم های سه سیم و چهار سیم بدون استفاده از کلید ولت استفاده می گردد.
 اطلاعات بیشتر...
این نوع آمپر متر ها جهت اندازه گیری دیماند جریان در 8 دقیقه و 15 دقیقه با سیستم بیمتال ارائه می گردد. اطلاعات بیشتر...
کلاس دقت: 1.5
ولتاژ:
+/- 25%
انحراف: 90ͦ
ابعاد: 96x96
کد سفارش: