آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانسدیوسر و ترانسمیتر توان اکتیو و راکتیو

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسر و ترانسمیتر توان اکتیو و راکتیو فعالیت دارد.

جریان و ولتاژ ورودی:

1A & 5A

100/√3,110/√3 V

110,220,380 V

جریان خروجی:  

4 20 mA

تغذیه:

90 – 240 Vdc 

ورودی:

توان فعال/ توان غیرفعال

توان ظاهری

جریان و ولتاژ خروجی:  

0 20 mA or -20 0 20 mA

4 20 mA or -10 0 10 V

تغذیه:

60 – 300 Vac/dc