آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانسدیوسر و ترانسمیتر کسـینوس فی (Cos φ)

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسر و ترانسمیتر های کسینوس فی فعالیت دارد.

جریان و ولتاژ ورودی:

1A & 5A

110,220,380 V

جریان خروجی:  

4 20 mA

تغذیه:

85 – 230 Vdc

ورودی:

ضریب توان / اختلاف فاز

جریان و ولتاژ خروجی:  

0 20 mA or -20 0 20 mA

4 20 mA or -10 0 10 V

تغذیه:

60 – 300 Vac/dc