آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سرج ارستر کلاس B نوع I

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس B نوع I) فعالیت دارد.
صـاعقه گیر
حفاظت از تک فاز
با نمایش بصـری عملکـرد


5096851
صـاعقه گیر
حفاظت از سـه فاز + نول
با نمایش بصری عملکرد


5096832
سرج ارستر و صاعقه گیر کلاس B جهت حفاظت در برابر صاعقه
Nominal Voltage: 230 V
SPD to EN 61643-11: Type 1
SPD to IEC 61643-11: Class I
Impluse discharge current(10/350): 50 kA

Total discharge current(10/350): 125 kA
Nominal discharge current(8/20): 50 kA
Total discharge current(8/20): 125 kA
5096878
سرج ارستر و اسپارک گپ کلاس B جهت حفاظت در برابر صاعقه
Nominal Voltage: 230 V
SPD to EN 61643-11: Type 1
SPD to IEC 61643-11: Class I
Impluse discharge current(10/350): 50 kA

Total discharge current(10/350): 125 kA
Nominal discharge current(8/20): 50 kA
Total discharge current(8/20): 125 kA
5096863
سرج ارستر و صاعقه گیر کلاس B جهت حفاظت در برابر صاعقه
Nominal Voltage: 230 V
SPD to EN 61643-11: Type 1
SPD to IEC 61643-11: Class I
Impluse discharge current(10/350): 50 kA

Total discharge current(10/350): 150 kA
Nominal discharge current(8/20): 50 kA
Total discharge current(8/20): 150 kA
5096876