آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

میتر آنالوگ 240 درجه جریان مستقیم DC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع ولت متر و آمپرمتر فعالیت دارد. 
میترهای اندازه گیری آنالوگ مدل DSL، برای اندازه گیری جریان و ولتاژ DC مناسب می باشند و در سایزهای 48، 72، 96 و 144 در قالب های پلی کربنات تولید گردیده اند. اطلاعات بیشتر...