آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

پـراب

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت Schutzinger، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند پراب فعالیت دارد.

پراب با سیم یک متری

با فیش محافظ دار مستقیم

از سیم نمره 2.5

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع اتصال: فیشی

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6.6  (Polyamid)

پراب با سیم یک متری

با فیش محافظ دار قائمه

از سیم نمره 2.5

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع اتصال: فیشی

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6.6  (Polyamid)

ست پراب با 8 سر

با فیش محافظ دار قائمه

از سیم نمره 2.5

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع اتصال: فیشی

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6.6  (Polyamid)