آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترمینال خروجی

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت Schutzinger، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند ترمینال خروجی فعالیت دارد.

ترمینال فشاری

همراه با فیش نری 4 میلیمتر

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: فیشی

جهت اتصال سریع سیم به مادگی

ترمینال فشاری تابلویی

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: پیچی

جهت اتصال سریع سیم

ترمینال خروجی صنعتی

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 100 آمپر

نوع کنتاکت: brass

نوع روکش:

Polycarbonate

نوع اتصال: پیچی

ترمینال خروجی صنعتی

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 63 آمپر

نوع کنتاکت: brass

نوع روکش:

Polycarbonate

نوع اتصال: پیچی

ترمینال خروجی تابلویی

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 25 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: پیچی

جهت اتصال فیش نری و سیم

ترمینال خروجی تابلویی

موجود در 2 رنگ

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش:

PA 6.6 (Polyamid)

نوع اتصال: پیچی

جهت اتصال فیش نری و سیم