آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

CT ترانس جــریان

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و ترانس جریان از جمله ترانس های اندازه گیری جریان، ترانس های جریان حلقوی، ترانس های جریان دو تیکه و ترانس های جریان حفاظتی فعالیت دارد.
ترانس های جریان اندازه گیری زیگلر در کلاس های 0.2، 0.2S 0.5 ،0.5S و 1 در جریان های ورودی مختلف و خروجی های CT/1 و CT/5 قابل ارائه می باشند. اطلاعات بیشتر...
ترانس های جریان حلقوی زیگلر در کلاس های 0.2، 0.2S ،0.5 0.5S و 1 در جریان های ورودی مختلف و خروجی های CT/1 و CT/5 قابل ارائه می باشند. اطلاعات بیشتر...
ترانس های جریان دو تیکه زیگلر جهت اندازه گیری جریان هایی که امکان قطع آن از طریق کابل، شمش یا منبع جریان نمی باشد، استفاده می گردد. اطلاعات بیشتر...
ترانس های جریان با کلاس حفاظتی (5P5 ،5P10 ،5P20 10P5 ،10P10 ،10P20) جهت نمونه گیری از جریان و ارسال نمونه جریانی، به رله حفاظتی استفاده می شود. اطلاعات بیشتر...