آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن خشک سیلندری 440 ولت AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت فشار ضعیف، خازن های گازی، خازن های خشک رزینی، راکتور، رگولاتور، تجهیزات فیلتر هارمونیک و فیلتر های پسیو از بین برنده هارمونیک سوم، پنجم و هفتم مانند خازن های سیلندری 440 ولت فعالیت دارد.
خروجی:
1 kvar
ظرفیت:
3x5.5µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/1
خروجی:
1.5 kvar
ظرفیت:
3x8.2µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/1.5
خروجی:
2 kvar
ظرفیت:
3x11.0µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/2
خروجی:
2.5 kvar
ظرفیت:
3x13.7µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.6kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/2.5
خروجی:
3.15 kvar
ظرفیت:
3x17.3µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.7kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/3.15
خروجی:
4 kvar
ظرفیت:
3x21.90µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.7kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/4
خروجی:
5 kvar
ظرفیت:
3x27.4µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.8kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/5
خروجی:
6.25 kvar
ظرفیت:
3x34.3µ
ابعاد:
85x175 mm
وزن:
0.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/6.25
خروجی:
8 kvar
ظرفیت:
3x43.8µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
0.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/8
خروجی:
10 kvar
ظرفیت:
3x54.8µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/10
خروجی:
12.5 kvar
ظرفیت:
3x68.5µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.2kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/12.5
خروجی:
15 kvar
ظرفیت:
3x82.2µ
ابعاد:
85x245 mm
وزن:
1.3kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/15
خروجی:
20 kvar
ظرفیت:
3x109.6µ
ابعاد:
110x245 mm
وزن:
1.9kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/20
خروجی:
25 kvar
ظرفیت:
3x137.0µ
ابعاد:
110x245 mm
وزن:
2.1kg
کد سفارش:
CSADG 1-0,44/25
خروجی:
30 kvar
ظرفیت:
3x164.4µ
ابعاد:
136x220 mm
وزن:
3.3kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,44/30
خروجی:
33.3 kvar
ظرفیت:
3x182.5µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
3.8kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,44/33.3
خروجی:
37.5 kvar
ظرفیت:
3x205.5µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
4kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,44/37.5
خروجی:
40 kvar
ظرفیت:
3x219.2µ
ابعاد:
136x261 mm
وزن:
4kg
کد سفارش:
CSADG 3-0,44/40
خروجی:
50 kvar
ظرفیت:
3x274.0µ
ابعاد:
136x355 mm
وزن:
5.5kg
کد سفارش:
CSADP 3-0,44/50