آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

گیـره سـوسـماری

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت Schutzinger، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند گیره سوسماری فعالیت دارد.

گیره سوسماری

برای فیش های نری 4 میلیمتر

قطر باز شدن فک 9 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 6 آمپر

نوع اتصال: فیشی

نوع کنتاکت: tin-plated

گیره سوسماری

برای فیش های نری 4 میلیمتر

قطر باز شدن فک 7 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 10 آمپر

نوع اتصال: فیشی

گیره سوسماری

برای فیش های نری 4 میلیمتر

قطر باز شدن فک 24 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 20 آمپر

نوع اتصال: فیشی

گیره سوسماری

برای فیش های نری 4 میلیمتر

قطر باز شدن فک 22 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 30 آمپر

نوع اتصال: فیشی

گیره سوسماری

برای فیش های نری 4 میلیمتر

قطر باز شدن فک 22 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 20 آمپر

نوع اتصال: فیشی

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6.6 (Polyamid)

گیره سوسماری

برای فیش های نری 4 میلیمتر

قطر باز شدن فک 41 میلیمتر

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 36 آمپر

نوع اتصال: فیشی

نوع کنتاکت: nickel-plated

گیره سوسماری از جنس استیل

برای فیش های نری 4 میلیمتر

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع اتصال: فیشی

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: بدون روکش

گیره سوسماری از جنس مس

برای فیش های نری 4 میلیمتر

قطر باز شدن فک 9 میلیمتر

جهت حداکثر جریان 10 آمپر

نوع اتصال: فیشی

نوع کنتاکت:Solid Copper

نوع روکش: بدون روکش

روکش پلاستیکی مدل های

AK 305 و AK 4732 CU

موجود در 5 رنگ