آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

آمپرمتر / ولتمتر دیجیتال AC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع
آمپرمتر / ولتمتر دیجیتال فعالیت دارد. در این بخش می توان به آمپرمتر / ولتمتر تابلویی، Eine DPM، ولتمتر RS 312 و آمپرمتر RS 312 اشاره کرد.

آمپرمتر و ولت متر های دیجیتال جهت اندازه گیری پارامتر های جریان و ولتاژ استفاده می گردد.
میتر اندازه گیری دیجیتال مدل Eine DPM، برای کاربردهای صنعتی طراحی شده است. این محصول پارامترهای الکتریکی مهم را در شبکه های سه فاز 4 سیم، سه فاز 3 سیم و تک فاز اندازه گیری می کند و جایگزین آنالوگ پنل میترها می شود.
•نمایشگر:
LCD 3-½ Digit
•ولتاژ تغذیه:
85~250 VAC
•قابلیت اندازه گیری:
5 A (TRMS)
•دقت:
±0.5% of readying ±5 count


•نمایشگر:
LCD 3-½ Digit
•ولتاژ تغذیه:
85~250 VAC
•قابلیت اندازه گیری:
0 - 200 V (TRMS)
•دقت:
±0.5% of readying ±5 count