آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های سیلندری DC

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های فیلترینگ DC مانند
خازن های سیلندری DC فعالیت دارد.
ظرفیت:
-
ابعاد:
50mm
ولتاژ:
800V

ظرفیت:
-
ابعاد:
50mm
ولتاژ:
800V

ظرفیت:
-
ابعاد:
25mm
ولتاژ:
900V

ظرفیت:
-
ابعاد:
-
ولتاژ:
900V

ظرفیت:
-
ابعاد:
-
ولتاژ:
900V

ظرفیت:
-
ابعاد:
50mm
ولتاژ:
920V

ظرفیت:
-
ابعاد:
50mm
ولتاژ:
1000V

ظرفیت:
-
ابعاد:
100mm
ولتاژ:
1100V

ظرفیت:
250µ
ابعاد:
45mm
ولتاژ:
1100V

ظرفیت:
250µ
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
1100V

ظرفیت:
250µ
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
1100V

ظرفیت:
-
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
1100V

ظرفیت:
-
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
1100V

ظرفیت:
-
ابعاد:
-
ولتاژ:
1100V

ظرفیت:
250µ
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
1100V

ظرفیت:
200µ
ابعاد:
30mm
ولتاژ:
1200V

ظرفیت:
200µ
ابعاد:
30mm
ولتاژ:
1200V

ظرفیت:
250µ
ابعاد:
70mm
ولتاژ:
1200V

ظرفیت:
-
ابعاد:
60mm
ولتاژ:
1500V