آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

رله حفاظت دیستانس

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت اشپرکر (Sprecher Automation) اتریش، در زمینه خرید، فروش، خدمات مشاوره سیستم های اتوماسیون انرژی و رله های حفاظتی شامل انواع رله حفاظت دیستانس فعالیت دارد. 
این رله ها جهت حفاظت خطوط انتقال تا ولتاژ 132kV قابل استفاده است. همچنین با توجه به ترکیبی بودن این رله ها، به عنوان رله کنترل بی (BCU) نیز قابل استفاده است. حفاظت دیستانس، اضافه جریان، خطای زمین و اتورکلوزر از جمله حفاظت های تحت پوشش این رله هاست.