آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

خازن های اسنابر - تریستوری SCR

جریان ماکسیمم:
25A
ابعاد:
ø60x133mm
ولتاژ DC:
4500V
ولتاژ AC:
2500V
ظرفیت:
0.5µ

جریان ماکسیمم:
10A
ابعاد:
ø60x133mm
ولتاژ DC:
5600V
ولتاژ AC:
3000V
ظرفیت:
0.33µ

جریان ماکسیمم:
20A
ابعاد:
ø60x133mm
ولتاژ DC:
6400V
ولتاژ AC:
3200V
ظرفیت:
0.5µ

جریان ماکسیمم:
25A
ابعاد:
ø60x133mm
ولتاژ DC:
6400V
ولتاژ AC:
3200V
ظرفیت:
0.75µ

جریان ماکسیمم:
30A
ابعاد:
ø65x133mm
ولتاژ DC:
6400V
ولتاژ AC:
3200V
ظرفیت:

جریان ماکسیمم:
8A
ابعاد:
ø50x133mm
ولتاژ DC:
8000V
ولتاژ AC:
4000V
ظرفیت:
0.22µ

جریان ماکسیمم:
10A
ابعاد:
ø60x133mm
ولتاژ DC:
8000V
ولتاژ AC:
4000V
ظرفیت:
0.33µ

جریان ماکسیمم:
12A
ابعاد:
ø60x133mm
ولتاژ DC:
8000V
ولتاژ AC:
4000V
ظرفیت:
0.5µ

جریان ماکسیمم:
12A
ابعاد:
ø65x133mm
ولتاژ DC:
8000V
ولتاژ AC:
4000V
ظرفیت:
0.56µ

جریان ماکسیمم:
12A
ابعاد:
ø65x133mm
ولتاژ DC:
8000V
ولتاژ AC:
4000V
ظرفیت:
0.62µ