آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

ترانسدیوسر و ترانسمیتر فـرکانس

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسر و ترانسمیتر فرکانس فعالیت دارد.

فرکانس ورودی:

45 – 65 Hz

جریان خروجی:  

4 – 20 mA

تغذیه:

24 – 60 Vac/dc

85 – 230 Vac/dc

فرکانس ورودی:

45 – 65 Hz

جریان خروجی:  

0 – 20 mA

تغذیه:

24 – 60 Vac/dc

60 – 300 Vac/dc