آدرس سایت جدید شرکت برنیکا

http://www.bornika.ir

شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا)

وارد کننده تجهیزات اندازه گیری و حفاظت و انجام پروژه های مدیریت و اتوماسیون انرژی

 

زبان:

سیم رابط

شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت Schutzinger، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع سیم رابط و تجهیزات آزمایشگاهی مانند سیم رابط فعالیت دارد.

سیم رابط نیم متری

قابل پارالل با قطر 4 میلیمتر

با سیم نمره 1

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PE (Hostalen)

نوع اتصال: فیشی

سیم رابط یک متری

قابل پارالل با قطر 4 میلیمتر

با سیم نمره 1

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PE (Hostalen)

نوع اتصال: فیشی

سیم رابط یک متری

با فیش به قطر 4 میلیمتر

با سیم نمره 2.5

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 16 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: TPE  (Evoprene)

نوع اتصال: فیشی

سیم رابط یک متری

قابل پارالل با قطر 4 میلیمتر

با سیم نمره 2.5

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PE (Hostalen)

نوع اتصال: فیشی

سیم رابط یک متری

قابل پارالل با قطر 4 میلیمتر

دارای فیش محافظ دار

با سیم نمره 2.5

موجود در 5 رنگ

جهت حداکثر جریان 32 آمپر

نوع کنتاکت: nickel-plated

نوع روکش: PA 6.6  (Polyamid)

نوع اتصال: فیشی